Moje telo, moj izbor

Nije postojala dilema da li je abortus legalan ili nije, o tome nismo ni razmišljali, jer prosto abortus nije bio institucionalizovan i bio je narodna radinost, potpuno u rukama žena. Danas je odluka o abortusu potpuno pala pod muške ruke, jer se odluke o legalnosti abortusa donose u parlamentima, gde mahom zasedaju muškarci, a ako i ima žena, nema ih svakako dovoljno i odluke se donose iz patrijarhalnog ugla gledanja na stvari.